Professor Dr. Martin Sabrow


(Neueste Geschichte und Zeitgeschichte / Humboldt-Universität Berlin)

E-Mail: sekretariat A T zzf-pdm.de
Telefon: (+49)0331/2899157

Homepage
an der HUB:
E-Mail: stiefu A T geschichte.hu-berlin.de
Telefon: (+49)030/2093-4959